משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל אמון על ההשקעה במחקר מדעי במדינת ישראל בתחומי עדיפות לאומית והוא חוליה מקשרת בין מחקר אקדמי ופיתוח תעשייתי. המשרד פועל לשיפור תשתיות הידע והמחקר במדינה כדי למקסם את התועלת מהידע הצָבור אצל חוקרים במוסדות המחקר בארץ למען מחקר בעל פוטנציאל יישום ריאלי.

נוסף על לשכת השר ולשכת מנכ"ל המשרד, פועלות במשרד תשע יחידות מרכזיות: המדען הראשי, תכנית התשתיות המדעיות, סוכנות החלל הישראלית, זרוע מדע וקהילה הכוללת שמונה מרכזי מחקר ופיתוח אזוריים, קשרי חוץ מדעיים, המועצה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי, המועצה הלאומית לקידום נשים במדע ומטה מנהלי.

משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל, שהוקם בשנת 1982 על ידי פרופ' יובל נאמן, הוא גורם מרכזי בעיצוב ובהובלה של מדיניות המחקר והפיתוח בישראל. המשרד פועל לקביעת סדרי עדיפויות מדעיים, לעיבוי תשתיות אנושיות ופיזיות, לביסוס קשרי המדע הבין–לאומיים ולמינוף היתרונות היחסיים של ישראל. עוד עושה המשרד לקירוב המדע לקהילה, לחיזוק מגזרים בעלי נוכחות נמוכה בתחום המדע ולביסוס המדע גם בפריפריה.

מטרות המשרד 

  • חיזוק המחקר והחדשנות בתחומי המדע והטכנולוגיה.
  • הרחבה והעמקה של קשרי המדע הבין–לאומיים של ישראל.
  • הגדלת ההישגים בתחומי המדע הטכנולוגיה והחלל האזרחי בתעשייה באקדמיה ובחברה.
  • חשיפה והנגשה של המדע לקהילה ועידוד המצוינות במדע ובטכנולוגיה.

חזון המשרד

להיות גורם מוביל בקידום מדינת ישראל בתחומי המדע, הטכנולוגיה והחלל: מנוף לצמיחה כלכלית, להגברת החוסן החברתי ולחיזוק מעמדה הבין-לאומי של ישראל.