מדליית פילדס במתמטיקה

פרסים בין-לאומיים

פרופ' אילון לינדנשטראוס
האוניברסיטה העברית בירושלים

מחקריו פורצי הדרך בתחום התורה הארגודית פתרו בעיות בתחומים מתמטיים כגון תורת המספרים, ושימשו בסיס למחקרים רבים נוספים. התורה הארגודית מסייעת להבין התנהלות לאורך זמן של מערכות דינמיות כגון מערכות פיזיקליות שונות. בשנת 2010 היה פרופ' לינדנשטראוס לישראלי הראשון שזכה במדלית פילדס, "פרס הנובל" של תחום המתמטיקה.