הגנטיקה של השמיעה

רפואה ומדעי החיים

פרופ' קרן אברהם
אוניברסיטת תל אביב

המחקר אודות הגנטיקה של השמיעה סייע להבין כיצד פועל חוש השמיעה ברמה המולקולרית והגנטית. בין השאר זיהתה החוקרת גנים מרכזיים המעורבים במערכת השמע, חקרה את חשיבותם בהתפתחות התקינה של חוש השמיעה והבינה כיצד שיבושים ברצף הגנים ובתפקודם גורמים לחירשות תורשתית. מחקריה הניחו את היסודות לפיתוח טיפולים עתידיים בחירשות גנטית ודרכים למניעתה.