ReWalk - שלד חיצוני המאפשר למשותקי גפיים תחתונות ללכת מחדש

טכנולוגיה והנדסה

ד"ר עמית גופר
Rewalk Robotics

שלד חיצוני המאפשר למשותקי גפיים תחתונות לקום מכיסא הגלגלים, ללכת, לעלות ולרדת במדרגות ולשבת מתוך שליטה בפעולות השונות. השימוש בפיתוח בחיי היום–יום תורם לשיפור משמעותי בבריאותם ולחיזוק ההערכה העצמית שלהם והיכולת לעשות פעולות ופעילויות שאי אפשר לעשותן בכיסא גלגלים. הפיתוח הוצג באירועים רבים ובתקשורת העולמית ונחשב אחת ההמצאות הישראליות החשובות בעשור האחרון. החברה ביצעה הנפקה מוצלחת ונסחרת כיום בבורסת נאסד"ק.