אלברט איינשטיין - אבי תורת היחסות

אישים היסטוריים

פרופ' אלברט איינשטיין (1955-1879)
מהמייסדים של האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' אלברט איינשטיין היה גדול המדענים של המאה העשרים ואולי של כל הזמנים. תרומותיו המדעיות הפכו לאבני היסוד של הפיזיקה המודרנית והשלכותיהן הטכנולוגיות ניכרות בכל תחומי החיים בימינו. הוא ידוע כאבי תורת היחסות אשר הביאה למהפכה בהבנת מושגי הזמן, המרחב וכוח הכבידה, ומהווה את הבסיס להבנתנו את המבנה וההתפתחות של היקום. פרופ' איינשטיין זכה בפרס נובל בפיזיקה על תרומתו לפיזיקה העיונית ובמיוחד על גילוי חוק האפקט הפוטו-אלקטרי.

 ייעוץ מדעי: פרופ' חנוך גוטפרוינד, האוניברסיטה העברית בירושלים