התאמת גידול הדרים לתנאי מדבר

חקלאות וסביבה

ד"ר ערן רוה
מרכז מחקר גילת, מינהל המחקר החקלאי – מרכז וולקני

עצי הדר גדלים בפרדס כעצים מורכבים – שני זני הדר שונים המחוברים יחדיו. תפקידו של החלק העליון של העץ, הרוכב, לייצר את הפירות ואילו החלק התחתון, הכנה, משמש מערכת שורשים. המעבר למדבר חייב מציאת כנות חדשות שיתאימו לגידול מסחרי באזור זה.