רופלאה עידונטע - איצטלן חדש ממפרץ אילת

חקלאות וסביבה

ד"ר נועה שנקר
אוניברסיטת תל-אביב ומוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט

איצטלנים הם חסרי חוליות ימיים המתחרים עם אלמוגים ובעלי חיים אחרים על מצע פנוי ועשויים להסב נזק רב לתשתיות ימיות, אך גם מהווים מקור לתרופות חדשות. המחקר גילה מין חדש שמראה כי במהלך האבולוציה של האיצטלנים עברו מינים אלו מסגנון חיים יחידאי למושבתי וחזרה. הגילוי מסייע להבנת תהליכי התפתחות והתמיינות של מינים בסביבה הימית.