ארגון עצמי של מושבות חיידקים שופך אור על התנהגות תאים סרטניים

מדעי הטבע

פרופ' אשל בן יעקב (2015-1952)
אוניברסיטת תל אביב

החוקר גילה עקרונות תקשורת, בקרה וארגון עצמי של חיידקים, והראה שאותם העקרונות פועלים גם בתאים. פענוח העקרונות של עיבוד המידע וקבלת ההחלטות בחיידקים חברתיים הובילו למחקריו החדשניים על סרטן כקהילת–על של תאים, המפעילה אסטרטגיות השתלטות מורכבות. הפענוח הוביל להצעתו לנקוט נגד הסרטן "לוחמת סייבר" הכוללת שיבוש של מנגנוני בקרה ותקשורת בין התאים.