הבנת המנגנונים בתאים האחראים למחלות ניווניות והשימושים הטכנולוגיים בהם

רפואה ומדעי החיים

קבוצת המחקר בראשותו של פרופ' אהוד גזית: ד"ר ליהי אדלר-אברמוביץ, אביעד לוין, זוהר ארנון
אוניברסיטת תל אביב

החוקרים גילו את צורת התארגנותם של חומרים בתא החי למבנים בקנה מידה ננומטרי. יכולת ארגון זו משחקת תפקיד במחלות ניווניות ומטבוליות שונות. החוקרים גילו כי לננו-צינורות, ננו-כדורים, ננו-משטחים ועוד המיוצרים בדרך זו תכונות מכניות, אופטיות וחשמליות המשמשות לאגירת אנרגייה ופליטת אור. הטכנולוגיה מוסחרה ונמצאת בשלב פיתוח.