גידול זרעי גפן מהתקופה הביזנטית

מדעי הרוח והחברה

פרופ' גיא בר עוז, ד"ר ליאור וויסברוד, ד"ר טלי אריקסון-גיני
אוניברסיטת חיפה

קבוצת החוקרים מצאה לראשונה זרעי גפן בנגב שגדלו בתקופה הביזנטית לפני כ– 1,500 שנים. הגילוי התאפשר בזכות חפירה ארכאולוגית באשפות העיר חלוצה שבגן לאומי חולות חלוצה. החפירה כללה שיטות ניפוי קרקע מתקדמות במטרה לאתר את הזרעים. גילוי יאפשר מחקר גנטי על יכולות הזרעים לשרוד באקלים המדבר. אפשר שבעתיד ייתוספו היכולות האלה לזרעי הגפן בני ימינו.