טכנולוגיית הטפטוף - שיטת ההשקיה שחוללה מהפכה בחקלאות

חקלאות וסביבה

שמחה בלאס (1982-1897), פיתוח: רפי מהודר
נטפים

טכנולוגיה ראשונה מסוגה זו עשתה שינוי תפישתי בתחום ההשקיה החקלאית. הטכנולוגיה מעבירה טיפות מדודות של מים ודשן ישירות לשורשי הצמח במקום לאדמה סביבו. בזכות הדיוק, נחסכים משאבי מים וקרקע, בד בבד עם הגדלת היבול בכמות ובאיכות. הטכנולוגיה משמשת למגוון רחב של גידולים חקלאיים בסוגי קרקע ובאזורי אקלים שונים. מיליוני חקלאים ביותר מ-110 מדינות משתמשים בטכנולוגיה זו.