לנווט עם העטלפים

רפואה ומדעי החיים

ד"ר יוסי יובל
אוניברסיטת תל אביב

מכשירי מעקב זעירים המבוססים על איכון לווייני (GPS) וחיישנים נוספים כמו מיקרופון על קולי, מאפשרים לחוקרים לנתח בדיוק חסר תקדים את התנהגותן של קבוצות עטלפים. המחקרים שופכים אור חדש על חייהם של היונקים המעופפים, מאפשרים לראשונה לקבל תמונה ברורה על האופן בו עטלפי בר מחפשים מזון, מנווטים על פני מאות קילומטרים ומתקשרים בקבוצות גדולות בסביבתם הטבעית.