סניפון - טכנולוגיה לאבחון מחלות על בסיס דגימת הבל פה

רפואה ומדעי החיים

פרופ' חוסאם חאיק
הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

מטרת המערכת, הנמצאת כיום בתהליכי פיתוח, היא אבחון מהיר של סרטן ומחלות נוספות על סמך הבל פיו של הנבדק. הטכנולוגיה מצוידת במערכי–חיישנים זעירים שיכולים "לקרוא" סמנים כימיים של המחלה דרך הבל הפה ומאפשרת תפעול פשוט והמשך תפקוד רגיל. הנתונים מועברים מהמערכת באמצעות הטלפון הנייד למערכת עיבוד מידע המפענחת את הנתונים ומפיקה תוצאות והמלצות נוספות לרופא.