פרס נובל בכלכלה - משחקים חוזרים

פרסים בין-לאומיים

פרופ' ישראל אומן
האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' ישראל אומן חקר מצבים של אינטראקציה ממושכת – "משחקים חוזרים". הוא הראה שניתן להבין באמצעותם תופעות חברתיות כגון אמון, שיתוף פעולה, חסד, יצירת קואליציות, ענישה ואיומים – תופעות שלכאורה יכולות להיראות לא רציונליות – במסגרת החשיבה הכלכלית המקובלת בה כל אדם שואף לקדם את מטרותיו הוא. על מחקריו בנושא זה ואחרים חלק פרופ' אומן את פרס נובל לכלכלה בשנת 2005.