מגילות מדבר יהודה

מדעי הרוח והחברה

רשות העתיקות

אוסף של אלפי קטעי מגילות השייכים לכאלף כתבי יד שרובם נכתבו בסוף ימי הבית השני, המאה הראשונה לפנה"ס והמאה הראשונה לספירה התגלו במערות ובאתרים במדבר יהודה. המגילות כוללות עותקים מכל ספרי המקרא פרט למגילת אסתר, ספרים חיצוניים, תפילין, מזוזות וכתבים כיתתיים. המגילות כתובות בעברית, בארמית וביוונית. נוסף לכתבים אלו התגלו גם תעודות אישיות ומנהליות מימי מרד בר כוכבא. רשות העתיקות עוסקת בשימור ובתיעוד של המגילות באמצעים טכנולוגיים מתקדמים ביותר הקיימים כיום.