הכתובת העברית הקדומה בעולם

מדעי הרוח והחברה

פרופ' יוסי גורפינקל, סער גנור, ד"ר חגי משגב
האוניברסיטה העברית בירושלים

גילוי ופענוח של כתובת חרס הובילו לחיזוק הבסיס ההיסטורי לסיפורי התנ"ך ולאפשרות קיומה של ממלכת דוד. כתובת החרס נמצאה בחפירות ארכאולוגיות בחורבת קיאפה שבעמק האלה ותוארכה למאה העשירית לפני הספירה. בכתובת הקשה לפענוח זוהו המילים: אל תעש, עבד, שופט ומלך. זו הכתובת העברית הקדומה בעולם. ארבע כתובות שנחשפו בעת האחרונה מחורבת קיאפה, מירושלים ומבית שמש מעידות על התפשטות יכולת הכתיבה בימי דוד, צורך בסיסי של כל מִנהל ממלכתי.