גילוי הגן האחראי ליצירת טביעות אצבעות

רפואה ומדעי החיים

פרופ' אלי שפרכר, ד"ר ז'אנה נוסבק, ד"ר עופר שריג
המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי (איכילוב)

באמצעות חקר מחלה נדירה שבה נולדים אנשים עם תחושה לקויה בקצות אצבעותיהם וללא טביעת אצבע, גילו החוקרים את הגן האחראי ליצירת טביעות אצבעות. מעבר לסיוע לחולים עצמם, המחקר עשוי ללמד רבות על היבטים ביולוגיים נוספים שכן הגן שהתגלה שותף בבקרה על ההתפתחות התקינה של מרכיבים רבים ברקמת העור.