שיטה חדשה להפעלת תאים חיסוניים לטיפול בסרטן

רפואה ומדעי החיים

פרופ' זליג אשחר
מכון ויצמן למדע
טיפול חדשני בסרטן המבוסס על הנדסה גנטית של תאי T מהמערכת החיסונית, והפעלתם באופן בררני כנגד תאים סרטניים. שיטה זו עומדת כיום בחזית הפיתוחים המדעיים – רפואיים. ניסויים בטיפולים המבוססים על השיטה מראים תוצאות חיוביות.