זני גפן חסרי חרצנים

חקלאות וסביבה

ד"ר אבי פרל
מינהל המחקר החקלאי – מרכז וולקני

פרויקט ההשבחה בראשות החוקר מיועד לפיתוח זני גפן חסרי חרצנים ליצוא ולשוק המקומי. במסגרתו מפותחים זנים בעלי גרגר גדול, מוצקות גבוהה, טעם משובח וחיי מדף ארוכים. הפרויקט הניב זנים נבחרים שנשתלו בהיקפים גדולים בארץ ובעולם, בהם הזן "פריים" – זן ירוק בכיר וטעים המיוצא בהיקפים של מיליוני תיבות לעונה. בעת האחרונה פותח גם זן ה"סטארלייט" – בן–דודו האדום.