פרס נובל בכימיה - פענוח מבנה הריבוזום

פרסים בין-לאומיים

פרופ' עדה יונת
מכון ויצמן למדע

הריבוזום – בית החרושת לחלבונים של התא – הוא נדבך מרכזי בקיום החיים. במשך יותר מ-30 שנות מחקר התמודדה פרופ' יונת עם האתגר, ופיתחה שיטות מתוחכמות לחשוף את מבנה הריבוזום. הצלחתה אפשרה בין השאר פיתוח תרופות אנטיביוטיות וזיכתה אותה בפרס נובל בכימיה בשנת 2009.