גלאי מיואונים בניסוי המדעי הגדול בעולם

טכנולוגיה והנדסה

אוניברסיטת תל אביב, מכון ויצמן למדע, הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

המיואונים הם חלקיקי יסוד זעירים הנוצרים בהתנגשות אלומות אנרגטיות של פרוטונים. קצב התנגשויות הפרוטונים הוא עצום, אך תוצרי ההתנגשות מתפרקים לאחר שבריר של שניה. ניסוי "אטלס" מתעד את ההתנגשויות באנרגיות גבוהות המתרחשות במאיץ החלקיקים הגדול בעולם, במעבדה האירופית לחקר הגרעין – CERN. נדבך מרכזי בניסוי הוא מערך ענק של גלאים מתוחכמים לזיהוי מיואונים שפותחו ונבנו בארץ. זיהוי של מיואון באמצעות המערכת הישראלית נותן אות לרישום ובחינה מדויקת של מאורעות נדירים בגלאי "אטלס", במטרה לחקור את טיבם ומאפייניהם של תוצרי התנגשויות אלו. כך למשל היוו הגלאים הישראלים מרכיב חיוני לגילוי בוזון ההיגס בשנת 2012.