פרס נובל בכלכלה - שיפוט וקבלת החלטות

פרסים בין-לאומיים

פרופ' דניאל כהנמן, פרופ' עמוס טברסקי (1996-1937)
האוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת פרינסטון

מחקרם של פרופ' דניאל כהנמן ופרופ' עמוס טברסקי עסק בשיפוט ובקבלת ההחלטות בתנאי אי ודאות וחשף מנגנונים פסיכולוגיים הגורמים לטעויות שיטתיות, בתנאים הניתנים לחיזוי. ממצאי המחקר היו חלק מרכזי בהולדת תחום הכלכלה ההתנהגותית, והשפעתם על המחקר בתחומים רבים ניכרת עד היום. על המחקר, זכה פרופ' כהנמן בפרס נובל בכלכלה בשנת 2002.